DUNKA DUNKA remix

Pictures by Camille Lacadee from performance at Heizhaus, Berlin 2nd of November 2021

DUNKA DUNKA remix

Concept and choreography: Ellen Söderhult

DJ-sets: Daniel Iinatti

Drums and vocals: Adam Westerlund

Flute: Adolfo Suzano

Dancing and vocals: Am Ertl and Ellen Söderhult

Lights: Robert Prideaux

Costumes: Ellen Söderhult

Video and photo: Camille Lacadee

Administration by: the employment cooperative Interim Kultur

Financial support and made possible by

The City of Stockholm, The Swedish Arts Grants Committe’s international dance programme, The Swedish Arts Council, Stockholm Stad, Köttinspektionen Dans, Riddarhyttan/Teatermaskinen, Danseatelier, Uferstudios, Heizhaus, Guma Ranch, Weld and DansPlats Skog 

About the performance:

We will host a delving into a format which partly camouflages itself into a DJ-set, a sturdy cluster of voices and a slowly melting dance concert.

DUNKA DUNKA plunges into how different expressions can support each other and induce frictions between sounds and dances in a forest of clashing textures, rushes of emotions and entangled tonalities.

om föreställningen:

DUNKA DUNKA är ett utforskande av hur olika medier och uttryck kolliderar och smälter samman. Föreställningen går loss i ett format som delvis kamouflerar sig in i ett Dj-set, ett robust sångkluster och en långsamt smältande danskonsert.

DUNKA DUNKA slänger sig ut i ett utprövande av hur olika uttryck kan understödja varandra och pressa fram friktioner mellan ljud och danser i en skog av kolliderande konsistenser, känslosvall och texturer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s