DOUBLE BILL 2017: How to do things with Romance: a prologue and RUDY

a lot of dancing and two performances in one evening: How to do things with Romance: a prologue and RUDY, with a break in between.

Photographs by Myrbacka Photography / Sophia Hogman

Stockholm 5/6, MDT  http://mdtsthlm.se/program/3066/

Copenhagen 14/6 in  a TRIPLE BILL with the tectonics volume II by DANSEatelier! http://www.dansehallerne.dk/en/performance/thecarrierbag-festival/

The Åland Islands 28/6 in collaboration with the Nordic Institute on the Åland Islands http://www.nipa.ax/nyheter/dansforestallning-utmanar-maktstrukturer-och-normer
Scroll down for swedish.

How to do things with Romance: a prologue

With a spectrum of feelings such as passion, affinity, affection, tenderness, empathy, compassion and devotion, romance is treasured in many forms of artistic expressions. How to do things with Romance: a prologue is a willful throw off balance to wrestle the meaning of romance and perform it anew. It is a dance where big jumps become a team sport in an attempt to propose and speculate in other interpretations of the romantic. Welcome to a sporty, riot-girrrl inspired punk ballet!

RUDY

‘What if we shift the question from ‘who do I want to be?’ to the question, ‘what kind of life do I want to live with others?’ Judith Butler

What if we shift the question from ‘who do I want to be?’ to the question, ‘what kind of life do I want to live with others? / Judith Butler Understanding dance as a continuous negotiation between historical, collective and personal habits, norms, and desires, her question felt like an important, impracticable but inspiring starting point for a dance by many. It became clear that to support, submit to, and care for a proposal and to fill the verb” following” with agency was important. It started with questioning not the form dance takes, but for what reasons and what dance’s purposes potentially could be. This, out of the ambition to not take any purpose for granted.

RUDY is a piece for which no dances were innovated, it is a recycled (or transcycled) piece. It is a piece for activation of dear dance memories and histories both personal and other ones, found on the internet or so. Taken out of contexts, transcycled and collided with other ones they are compiled to a new oneness. The separate dances constitute a new whole that make altered meanings appear, open for other readings and different understandings. In the transformative recycling of dances that already exist we take care of old dances, follow and support them, become vessels for them, aiming to reclaim creativity to also be about collectivity, togetherness, imitation, “poor” imitation, following, empathy and supporting.

Attempting to up value caretaking. This piece considers participation and partaking as authoring and constituting. Out of this view on creativity as collective RUDY proposes a calm moment in which empathy, care, repeating and bastardizing imitation are considered valuable aspects of art.

rudy eb

Photo by Eleanor Bauer

RUDY
”Tänk om vi förskjuter frågan från “vem vill jag vara” till “vad för slags liv vill jag leva med andra?” Judith Butler

Utifrån en förståelse för dans som en pågående förhandling mellan historiska, kollektiva och individuella vanor, normer och begär, framstod Butlers fråga som en viktig, omöjlig men inspirerande utgångspunkt för en dans av många. Det blev tydligt att ta hand om, hänge sig åt och stötta förslag och idéer, samt att fylla verbet “följa” med agens var viktigt. Det började med ett ifrågasättande inte av hur dans tar form, utan utifrån vilka anledningar och vad dess potentiella syften kan vara. Det, utifrån ambitionen att inte ta något syfte förgivet.

I den här föreställningen återupplivas individuella danshistorier, -drömmar och -minnen, för att kollidera med andras och konstituera en ny helhet. Tagna ut ur sina kontexter utgör de separata danserna en helhet som bär eller föreslår andra betydelser, förståelser och upplevelser. Utifrån en syn på kreativitet som kollektiv föreslår RUDY en lugn stund där empati, omtanke, följande, stöttande, upprepande och förvrängd imitation anses vara värdefulla aspekter av konst.

How to do things with Romance: a prologue

Med ett spektrum av känslor som ömhet, passion, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring är romantik ett älsklingstema i många former av gestaltande. How to do things with Romance: a prologue kastar sig ut i en dans där balettens stora hopp blir en lagsport i ett försök att föreslå och spekulera i olika uttolkningar av det romantiska. Verket vill brottas med betydelsen av romantik för att föreställa den igen. Välkommen till en sportig, riot-grrrl inspirerad punkbalett.

How to do things with Romance: a prologue is danced by:

Klara Sjöblom, Klara Utke Acs, Am Ertl, Lisen Pousette, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Lisa Schåman, Ellen Söderhult, Anna-Karin Domfors, Oda Brekke, Gry Tingskog, Tiia Kasurinen, Susanna Ujanen, Ida Arenius, Michelle Persson and Minna Berglund.
On drums: Cissi Efraimsson & Josefina Pukitis.
Costume design-embroideries: Chloe Chignell.
Light design: Ronald Salas.
Choreography: Ellen Söderhult.

Drummers in Stockholm: Cissi Efraimsson and Josefina Pukitis

Drummers in Copenhagen: Emilie Brandt and Sarah Kebedech Ziebe

Drummers in Mariehamn: Amanda Blomqvist och Josefina Pukitis.

Big and special thanks to: Moa Autio, Eliisa Erivalo, Anna Pehrsson, Sanna Söderholm, Nicoline Persen, Nicoline Neidert, Halla Ólafsdóttir, Carima Neusser, Emma Strandsäter, Vanessa Virta, Maia Means, Elise Brewer and Anna Grip

RUDY is performed by

Klara Sjöblom, Klara Utke Acs, Am Ertl, Lisen Pousette, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Lisa Schåman, Ellen Söderhult, Anna-Karin Domfors, Oda Brekke, Gry Tingskog, Tiia Kasurinen, Susanna Ujanen, Ida Arenius, Michelle Persson and Minna Berglund.
Concep and direction: Ellen Söderhult
Light design by Ronald Salas.
The text read during the show is written by Anna Bontha

The previosly participating dancers and choreographers of RUDY have contributed to and supported this performance. Thank you Alex Nagy, Emma Strandsäter, Hampus Bergenheim, Jilda Hallin, Lisa Nilsson, Lisen Ellard, Max Wallmeier, Elise Brewer, Chloe Chignell, Frankie Snowdon, Carima Neusser, Austeja Vilkaityte, Greta Bernotaite, Imre Vass, Ainhoa Hernandez, Karis Zidore, Naya Moll, Olivia Riviere, Sandra Liaklev, Lea Vendelbo Petersen, Emilia Gasiorek, Ivey Wawn, Laura Ramirez, Tamara Algere, Leah Landau, Snorre Jeppe Hansen and Vanessa Virta.

Supported by: Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturfonden för Sverige och Finland, Stockholms Stad, Viking Line, Weld, MDT, Köttinspektionen Dans, Danseatelier, Nordens Institut på Åland.

nordiskkulturfond_webbnordisk kulturkontakt webb

video: How to do things with Romance: a prologue https://vimeo.com/262871782

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s